Unlock the secrets of design

When math and design is the ultimate solution!


Integriteit

Het belang van integriteit in het bedrijfsleven kan niet worden onderschat. Ten eerste creëert het een solide fundament voor vertrouwen tussen het bedrijf en zijn stakeholders, waaronder klanten, medewerkers, investeerders en leveranciers. Wanneer een bedrijf eerlijk en transparant opereert, winnen zij het vertrouwen en de loyaliteit van hun klanten, wat leidt tot herhaalde zaken en positieve mond-tot-mondreclame. Voor medewerkers betekent werken in een omgeving waar integriteit hoog in het vaandel staat, dat zij zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, wat leidt tot hogere betrokkenheid en productiviteit.

In de moderne zakenwereld is ethiek een fundamentele pijler die de reputatie, duurzaamheid en succes van een onderneming bepaalt. Ethiek in het bedrijfsleven omvat de principes en standaarden die bedrijven toepassen om te waarborgen dat hun gedrag en beslissingen eerlijk, transparant en verantwoordelijk zijn.

Zakelijke ethiek gaat verder dan het naleven van wetten en regelgeving. Het draait om het creëren van een cultuur waarin integriteit, respect en rechtvaardigheid centraal staan. Dit betekent dat bedrijven hun verantwoordelijkheid erkennen ten opzichte van alle belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers, en de bredere samenleving.


De 7 kernwaarden van DesignyBrain:

 1. Eerlijkheid en transparantie;
 2. Naleving van wetten en regels;
 3. Ethiek en gedragsnormen;
 4. Respect en gelijkheid;
 5. Anticorruptie en fraudepreventie;
 6. Verantwoorde financiële praktijken;
 7. Vertrouwelijkheid en privacy garantie.

Mijn succesformule bestaat uit het gebruik van twee getallen:

Pi & Phi

In het Grieks heeft de letter “Phi” verschillende betekenissen. Zowel in de Griekse taal als in wetenschappelijke contexten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de Griekse letter Phi:

 1. Het Griekse Alfabet:
  Phi is de 21e letter van het Griekse alfabet.
 2. Wiskunde en Design:
  • Gulden Snede: In de wiskunde wordt de letter Phi vaak gebruikt om de gulden snede te vertegenwoordigen, een irrationaal getal dat ongeveer gelijk is aan 1,6180339887. Dit getal heeft veel toepassingen in kunst, architectuur en natuur vanwege zijn esthetische proporties.
  • Phi-functie: In de getaltheorie wordt de Euler’s totientfunctie aangeduid met Phi, die het aantal positieve gehele getallen kleiner dan n aangeeft die relatief priem zijn aan n.
  • Elektriciteit en Magnetisme: In de natuurkunde wordt Phi gebruikt om de magnetische flux aan te duiden.
 3. Het wordt uitgesproken als /fiː/ in het klassiek Grieks en /f/ in het modern Grieks.

Pi heeft een bijzondere plaats in de populaire cultuur en symboliseert vaak de zoektocht naar kennis en het ongrijpbare. Wereldwijd wordt Pi-dag gevierd op 14 maart, vaak met evenementen die wiskunde promoten en uiteraard het eten van taart (pie, een woordspeling op pi). Pi heeft ook zijn weg gevonden in de literatuur en de film, zoals in de film “Pi” van Darren Aronofsky en het boek “Life of Pi” van Yann Martel.


De koffie staat klaar. U bent welkom!

Wij vinden het fijn van u horen! Heeft u een vraag of feedback, vul het onderstaande formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook een mailtje sturen naar: info@designybrain.com

Gerben Rommers

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Neem contact op via WhatsApp

Kom gerust naar ons kantoor op de Kinderdijk!

Kinderdijk 94
4331 HH Middelburg

Nederland